SƠ MI CARO NỮ CỔ PHỐI NÚT

170.000 đ

MS: A14

PHÙ HỢP CHO NỮ TỪ 48-53KG
Màu sắc
  1. Xám
  2. Đỏ