ĐẦM XÒE VINTAGE SỌC NHÍ KÈM NỊT

200.000 đ

MS: D17

DÀNH CHO NỮ 48-52 KG
Màu sắc
  1. Như hình